Over ons

 

“Beleid, praktijk en uitvoering schuren nog wel eens. Klachten bieden inzicht in wat burgers belangrijk vinden en waar je als organisatie kunt verbeteren” ~Yvonne van der Vlugt

“Door stil te staan bij de waarde van klachten is er nog zo veel meer te leren!” ~Manja Bomhoff

Yvonne van der Vlugt & Manja Bomhoff vinden elkaar op het thema Leren van klachten.

Beiden hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar klachten in eerder werk bij de Nationale Ombudsman en het NIVEL. Zij bundelen hun kennis over perspectieven in de zorg en bij de overheid, klachtrecht, mediation, (kwalitatief) onderzoek en impact. Hun visie op klachten in kernbegrippen: luisteren, betrekken, meervoudig leren, kwalitatief analyseren en betekenisvol rapporteren.

mr. dr. Yvonne van der Vlugt is gepromoveerd jurist, bestuurskundige en mediator. Na ruim 15 jaar te hebben gewerkt bij zowel de overheid, universiteit Leiden als de Nationale ombudsman als projectleider onderzoek/onderzoeker, adviseert zij vanuit haar eigen bedrijf In Gesprek Advies organisaties in het publieke domein over het verbeteren van de relatie met burgers. Juist door tijdens het onderzoek het gesprek aan te gaan met alle betrokkenen, is zij in staat om de meningen, ervaringen en beweegredenen van de gesprekspartners inzichtelijk te maken: waar schuurt het en waar versterkt het elkaar!

dr. Manja Bomhoff is gepromoveerd beleidsantropoloog en oprichter van het Inzichtenlab. Zij heeft inhoudelijke expertise op het gebied van de gezondheidszorg, burgerparticipatie, beleidsevaluaties en het rijkstoezicht.  Manja werkte als onderzoeker 5 jaar bij het NIVEL en deed daar als onderzoeker en projectleider verschillende onderzoek naar klachten en calamiteiten (o.a. OPEN). Omdat in de publieke sector voortdurend nagedacht wordt over wat burgers willen, nodig hebben en moeten, spelen onderzoek en informatie een grote rol. Dat vergt continue reflectie op de betekenis en waarde van informatie en oog voor de macht die daarmee gepaard gaat. Vandaar de noodzaak voor meer mensgericht onderzoek. Antropologen zijn geïnteresseerd in hoe verschillend ‘normaal’ kan zijn: vanuit welke achterliggende waarden en verwachtingen mensen de wereld bezien. Zo kan er heel uiteenlopend gekeken worden naar concepten als kwaliteit, zorg of risico’s. Manja brengt in haar werk verschillen én overeenkomsten in de perspectieven van burgers, professionals, beleidsmakers en bestuurders in kaart zodat beleid beter aan kan sluiten bij wat er leeft in de praktijk.