Publicaties

Blogs

Klachten en innovatie

Klachten als startpunt voor het creëren van draagvlak voor verbeteringen

Op zoek naar de gouden klacht

 

Artikelen

Leren van klachten gaat niet vanzelf – Tijdschrift voor klachtrecht

Complaints in long-term care facilities for older persons: why residents do not give ‘free advice’. – Health Policy – Manja Bomhoff & Roland Friele

Klachtenprocedures na de decentralisaties: wat gaan de gemeenten doen met klachten over de zorg – Sociaal Bestek

Rapporten

Niets te klagen: onderzoek naar uitingen van ongenoegen in verzorgings- en verpleeghuizen – NIVEL- Manja Bomhoff, Ninke Paus & Roland Friele

Klagen in de eerstelijn? Onderzoek naar klachten, klachtenervaringen en -verwachtingen bij de huisarts, de tandarts en de fysiotherapeut – NIVEL – Manja Bomhoff, Ninke Paus & Roland Friele