Strategisch advies

Voor bestuurders die hun organisatie willen inspireren.

Voor kwaliteit- en innovatieteams die verder willen komen.

Voor toezichthouders die de goede vraag willen stellen.

Voor managers die voorbij de weerstand willen komen.

Wilt u in uw organisatie actief aan de slag met het leren van klachten? Vraagt u zich af op welke manier u (meer) draagvlak kunt creëren voor het leren? Op welke manier kunt u de vertaalslag maken van het kwantificeren van aantallen klachten naar de kwalitatieve waarde? Hoe zorgt u ervoor dat uw klachtrapportage niet een verplicht nummer is, maar dat de raad van bestuur en de zorgmanagers door uw rapportage geïnspireerd worden om het perspectief van klagers serieus te nemen?

Graag denken wij (strategisch) met u mee! In een eerste adviesgesprek bespreken we waar de behoefte en mogelijkheden liggen.

Vervolgens kunt u zelf, of in samenwerking met ons, stappen zetten. Neem contact op, of stuur ons een bericht.